Οδηγοί Ενημέρωσης Οδηγοί Ενημέρωσης

Οδηγός ενημέρωσης ασθενών με νεοπλασίες

Σε αυτό το φυλλάδιο μπορείτε να διαβάσετε θέματα σχετικά με την αντιμετώπιση του καρκίνου....

Οδηγός ενημέρωσης Φροντιστών ατόμων με νεοπλασίες

Δικαιώματα του φροντιστή Έχω το δικαίωμα να: • Φροντίζω τον εαυτό μου. Αυτό δεν είναι μία...

Οδηγός ενημέρωσης ασθενών με λεμφοίδημα

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την πρόληψη του Λεμφοιδήματος Το ανθρώπινο σώμα αντιδρά στον...